IncentiveJapan.com

วัดคิโยมิซุ (Kiyomizu Temple)

     ชมความอลังการของทิวทัศน์และสถาปัตยกรรมโบราณ พร้อมชำระจิตใจด้วยน้ำบริสุทธิ์จากธรรมชาติ ณ วัดที่ถูกเรียกขานว่าวัดน้ำใส “วัดคิโยมิซุ”

     วัดคิโยมิซุ (Kiyomizu-dera) เป็นวัดเก่าแก่ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ค.ศ. 778 ตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันออกของกรุงเกียวโต ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตที่มีทั้งความสวยงามและความสำคัญทางประวัติศาสตร์จนได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก โดยชื่อ “คิโยมิซุเดระ” นั้นมีความหมายว่า “น้ำบริสุทธิ์” สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของวัดคิโยมิซุที่มีน้ำตกโอโตวะ (Otowa Waterfall) อันใสสะอาดไหลผ่านกลางวัด ถือเป็นน้ำตกศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนมากมายหลั่งไหลมาดื่มเพราะเชื่อว่าจะทำให้ประสบความสำเร็จและทำให้สุขภาพแข็งแรง นอกจากนี้ วัดคิโยมิซุยังเป็นที่ประดิษฐานของเจ้าแม่กวนอิม 1,000 กร และขึ้นชื่อในเรื่องของทิวทัศน์อันงดงามจับใจ ที่ผู้มาเยือนจะมองเห็นเกียวโตทั้งเมืองได้จากบริเวณระเบียงสูง 13 เมตรของอาคารบนเนินเขาที่รองรับด้วยเสาไม้กว่า 168 ต้น โดยมีพื้นหลังเป็นทะเลใบไม้เปลี่ยนสีหรือแนวต้นซากุระที่บานสะพรั่งอยู่โดยรอบบริเวณวัด เรียกได้ว่างดงามอลังการทั้งจุดชมวิว และทิวทัศน์ที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตา

     วัดคิโยมิซุ (Kiyomizu-dera) เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 6:00 – 18:00 น. ของทุกวัน รวมทั้งมีการเปิดให้ชมทิวทัศน์รอบดึกในโอกาสพิเศษต่าง ๆ มีค่าธรรมเนียมในการเข้าชม 400 เยน สามารถเดินทางมาได้โดยใช้บริการซิตี้บัสสาย 100 หรือ 206 จากสถานีรถไฟเกียวโตมายังป้ายโกโจซากะ (Gojozaka Stop) และเดินต่อประมาณ 10 นาที

  • เวลาเปิดปิด : 6:00 – 18:00 น. ของทุกวัน
  • ค่าเข้าชม : 400 เยน
  • ข้อมูลการเดินทาง : ซิตี้บัสสาย 100 หรือ 206 จากสถานีรถไฟเกียวโตมายังป้ายโกโจซากะ (Gojozaka Stop) และเดินต่อประมาณ 10 นาที

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites