IncentiveJapan.com

วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji Temple)

     ตามรอยการ์ตูนเณรน้อยเจ้าปัญญา “อิคคิวซัง” ไปยังที่พำนักสีทองของท่านโชกุน ที่ “วัดคินคะคุจิ” อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกในกรุงเกียวโต

     วัดคินคะคุจิเป็นวัดนิกายเซน ตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกียวโต วัดแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในชื่อ “วัดทอง” (Golden Pavilion) อันมาจากอาคารหลักของวัดที่มีผนังสีทองอร่ามตา สะท้อนเงาเป็นประกายอยู่กลางบ่อน้ำขนาดใหญ่ภายในสวนอันร่มรื่น โดยวัดคินคะคุจินั้นเดิมทีเป็นบ้านพักของไซออนจิ คิซึเนะ (Sionji Kitsune) ซึ่งเป็นรัฐบุรุษ แต่เมื่อค.ศ. 1397 ก็ได้กลายมาเป็นที่พำนักของโชกุน และเปลี่ยนเป็นวัดนิกายเซนในเวลาต่อมา ดังนั้นผู้ที่ไปเยือนยังวัดคินคะคุจิจึงได้เห็นอาคารทั้งสามชั้นที่มีลักษณะแตกต่างกัน คือชั้นล่างเป็นที่พำนักหรูหราของราชวงศ์ชั้นสูง ชั้นสองเป็นบ้านแบบซามูไร และชั้นสามซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบเซน และแม้ว่านักท่องเที่ยวจะเข้าชมอาคารสีทองนี้ได้แค่จากภายนอก วัดคินคะคุจิก็ยังมีสวนแบบเซนอันงดงามที่น่าไปเยี่ยมเยือน อีกทั้งยังมีบริเวณสำหรับดื่มชากลางสวนอันแสนร่มรื่นอีกด้วย

     วัดคินคะคุจิเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 – 17:00 น. มีค่าธรรมเนียมในการเข้าชม 400 เยนสำหรับผู้ใหญ่ และ 300 เยนสำหรับนักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยสามารถเดินทางมาจากสถานีเกียวโตได้ด้วยการโดยสารรถไฟมายังสถานีเอ็นมาจิ (Enmachi Station) และขึ้นรถบัสสาย 101, 102, 204, หรือ 205 มายังป้ายคินคะคุจิ มิจิ (Kinkakuji-michi Bus Stop)

  • เวลาเปิดปิด : ทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 – 17:00 น.
  • ค่าเข้าชม : 400 เยนสำหรับผู้ใหญ่ และ 300 เยนสำหรับนักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
  • ข้อมูลการเดินทาง : รถไฟมายังสถานีเอ็นมาจิ (Enmachi Station) และขึ้นรถบัสสาย 101, 102, 204, หรือ 205 มายังป้ายคินคะคุจิ มิจิ (Kinkakuji-michi Bus Stop)

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites