IncentiveJapan.com

ภูเขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji)

     “ฟูจิซัง” ภูเขาไฟที่สวยงามดั่งภาพวาด สิ่งสร้างจากธรรมชาติที่เปี่ยมด้วยมนตร์ขลัง สถานที่ที่มีอิทธิพลทางศิลปะ วัฒนธรรม และความเชื่อของคนญี่ปุ่นมาเป็นเวลายาวนาน เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญ ที่หากไม่ได้มาเยี่ยมเยือนก็ถือว่ามาไม่ถึงประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียว…

     ภูเขาไฟฟูจิตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของโตเกียวในบริเวณจังหวัดชิซุโอะกะและจังหวัดยามานาชิ โดยเป็นภูเขาไฟชนิดมีโอกาสปะทุต่ำ มีรูปทรงสวยงาม อุดมสมบูรณ์ และมีความสูงถึง 3,776 เมตร นับเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และยังได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปีพ.ศ. 2556 อีกด้วย นอกจากนี้ การเดินทางมาเที่ยวชมก็สะดวกสบาย เนื่องจากมีรถบัส (Highway Bus) วิ่งตรงจากชินจุกุถึงบริเวณต่าง ๆ ของภูเขาไฟฟูจิเลยทีเดียว

     นอกจากทิวทัศน์ที่สวยงามของภูเขาไฟฟูจิแล้ว บริเวณทิศเหนือของภูเขาไฟยังเป็นที่ตั้งของทะเลสาบทั้งห้า (Fuji Five Lakes) ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดของภูเขาไฟฟูจิ และเป็นแหล่งรวมของกิจกรรมกลางแจ้งมากมาย ทั้งการตั้งแคมป์ ตกปลา แช่บ่อน้ำร้อนธรรมชาติ การเล่นกีฬาฤดูหนาว และโดยเฉพาะกิจกรรมการปีนเขา ซึ่งจะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าร่วมในช่วงหน้าร้อน ระหว่างต้นเดือนกรกฎาคมไปจนถึงกลางเดือนกันยายน

ก่อนที่ส่วนยอดของภูเขาจะถูกปกคลุมด้วยหิมะในช่วงฤดูหนาว กลายเป็นทิวทัศน์อันงดงามของภูเขาไฟฟูจิสีเข้มที่สะท้อนเงาลงในทะสาบกว้างใหญ่ ตัดกับสีท้องฟ้าและสีขาวของหิมะ รอให้นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกได้มาชม และสัมผัสกับทิวทัศน์ธรรมชาติอันยิ่งใหญ่นี้ด้วยตัวเองได้เลย

  • ข้อมูลการเดินทาง : รถบัส (Highway Bus) วิ่งตรงจากชินจุกุถึงบริเวณต่าง ๆ ของภูเขาไฟฟูจิ

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites