IncentiveJapan.com

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (Shirakawago)

     สัมผัสวิถีชีวิตชนบทกลางหุบเขาที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติอันงดงามและอากาศบริสุทธิ์ ที่ “หมู่บ้านชิราคาวาโกะ” พื้นที่ทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่จะมอบประสบการณ์แสนประทับใจให้คุณในทุกฤดูกาล
     หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) ตั้งอยู่ในจังหวัดกิฟุของภูมิภาคชุบุ เป็นหมู่บ้านโบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในค.ศ. 1995 จากความงามของสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่เรียกว่า “กัชโช ซุคุริ” (Gassho-Zukuri) หรือบ้านที่มีหลังคาหน้าจั่วทรงสูงขนาดใหญ่อันมีเอกลักษณ์ของชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้นั่นเอง โดยนอกจากจะมาเดินเล่นชมความงามอันเลื่องชื่อของบ้านแบบโบราณท่ามกลางทุ่งนาป่าไม้สีเขียวสดใสในฤดูร้อน และมาดูหมู่บ้านที่เป็นสีขาวโพลนสวยงามจากหิมะในฤดูหนาวแล้ว คุณยังสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์ วัด ศาลเจ้า ซื้อของฝากจากร้านท้องถิ่น ชมเทศกาลประดับไฟในฤดูหนาว และพักค้างคืนแบบโฮมสเตย์เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตแบบชนบท และทานอาหารอร่อย ๆ จากฝีมือของเจ้าของบ้านพักได้อีกด้วย

     หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกวันและตลอดทั้งวัน สำหรับการเดินทาง สามารถโดยสารรถบัสจากสถานีในเมืองข้างเคียง เช่น สถานีทาคายามะ โนฮิ (Takayama Nohi Bus Center) ในเมืองทาคายามะ และสถานีรถไฟ JR คานาซาวะ (JR Kanazawa) ในเมืองคานาซาวะ มายังสถานีชิราคาวาโกะ บัส เทอร์มินอล (Shirakawa-go Bus Terminal) ได้โดยสะดวก

 

  • เวลาเปิดปิด :
  • ค่าเข้าชม :
  • ข้อมูลการเดินทาง : สามารถโดยสารรถบัสจากสถานีในเมืองข้างเคียง เช่น สถานีทาคายามะ โนฮิ (Takayama Nohi Bus Center) ในเมืองทาคายามะ และสถานีรถไฟ JR คานาซาวะ (JR Kanazawa) ในเมืองคานาซาวะ มายังสถานีชิราคาวาโกะ บัส เทอร์มินอล (Shirakawa-go Bus Terminal) ได้โดยสะดวก

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites