IncentiveJapan.com

วัดโทจิ (Toji Temple)

     วัดโบราณที่กลมกลืนไปกับยุคสมัยแห่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สัมผัสความแตกต่างอย่างลงตัวนี้ได้ที่ “วัดโทจิ” อีกหนึ่งวัดมรดกโลกที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่ซ้ำใคร

     วัดโทจิ (Toji Temple) ตั้งอยู่ในเขตมินามิ จังหวัดเกียวโต เป็นวัดกลางกรุงที่เด่นสะดุดตาด้วยเจดีย์ 5 ชั้น ความสูงกว่า 55 เมตร ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 796 ถือเป็นอาคารไม้ที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นและเป็นโบราณสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย โดยนอกจากจุดเด่นอย่างเจดีย์สูงหลังนี้ วัดโทจิก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายให้ได้มาสัมผัส เช่น อาคารหลักคนโด (Kondou) อันเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปแบบมันดะลากว่า 21 องค์ ตลาดนัดของมือสอง “โคโบ” ที่จัดขึ้นในวันที่ 21 ของทุกเดือน ต้นซากุระอายุกว่า 130 ปี การจัดแสดงสมบัติชาติในฤดูหนาว และที่แปลกตาไม่เหมือนใครคือหนังสือนำชมวัดที่นำเทคโนโลยีการสร้างภาพเสมือน (AR) มาใช้ เพื่อให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสภาพ 3 มิติของพระพุทธรูปในวัดโทจิอย่างใกล้ชิดบนหน้าจอสมาร์ทโฟน พร้อมกับเรียนรู้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ไปด้วยกันในคราวเดียว

     วัดโทจิ (Toji Temple) เปิดให้เข้าชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8:30 – 16:30 น. ในช่วงวันที่ 20 กันยายน – 19 มีนาคมและเวลา 8.30 – 17.30 น. ในช่วง 20 มีนาคม – 14 กันยายน มีค่าเข้าชม 500 เยน แต่จะเพิ่มเป็น 800 เยน ในช่วงที่มีการจัดแสดงสมบัติ สามารถเดินทางมาได้ด้วยการโดยสารรถไฟใต้ดินมายังสถานีโทจิ (Toji Station) และเดินต่อเข้ามาสู่บริเวณวัด

  • เวลาเปิดปิด : เข้าชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8:30 – 16:30 น. ในช่วงวันที่ 20 กันยายน – 19 มีนาคมและเวลา 8.30 – 17.30 น. ในช่วง 20 มีนาคม – 14 กันยายน
  • ค่าเข้าชม : 500 เยน แต่จะเพิ่มเป็น 800 เยน ในช่วงที่มีการจัดแสดงสมบัติ
  • ข้อมูลการเดินทาง : โดยสารรถไฟใต้ดินมายังสถานีโทจิ (Toji Station)

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites