IncentiveJapan.com

ฟุกุโอกะ 7 วัน 6 คืน

เมืองเบปปุแหล่งน้ำพุร้อน เดินเล่นตลาดปลา เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กระดาษวาชิโทสะ
เดินทางสู่เกาะมิยาจิม่า และช้อปปิ้งในเมืองฟุกุโอกะ

ไฮไลท์ทัวร์ฟุกุโอกะ 7 วัน 6 คืน

สัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยว เมืองเบปปุ แหล่งน้ำพุร้อนสุดตื่นตาตื่นใจ เดินเล่นตลาดปลาเก่าแก่ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กระดาษวาชิโทสะ สนุกกับการเดินทางสู่เกาะมิยาจิม่าอีกหนึ่งแลนด์มาร์คชื่อดัง ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวและช้อปปิ้งในเมืองฟุกุโอกะ อิ่มอร่อยกับอาหารท้องถิ่น

เที่ยวด้วยรถส่วนตัวพร้อมคนขับคนไทยที่ได้ใบอนุญาตถูกต้อง และชำนาญเส้นทาง

ดูแลคุณแบบมืออาชีพ!!

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

วันแรกของการเดินทาง

08.00 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร (เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
บริการรถนำเที่ยวแบบส่วนตัวพร้อมคนขับผู้ชำนาญเส้นทาง รอรับท่านที่สนามบิน
รถที่ใช้บริการจำนวนผู้โดยสาร 8 ท่าน
  • Toyota Hiace Grand Cabin เป็นรถตู้ 10 ที่นั่งสามารถใส่สำภาระได้เท่ากับจำนวนผู้โดยสาร เหมาะสำหรับท่องเที่ยวระหว่างเมือง
  • Toyota Alphard หรือ Velfire เป็นรถ MPV ขนาดใหญ่ 8 ที่นั่ง จุผู้โดยสารได้ 5-7 ท่านใส่สำภาระได้ 2-4 ใบ เหมาะสำหรับท่องเที่ยวเช้าเย็นกลับ หรือ หากใช้ในการเดินทางระหว่างเมือง แนะนำเป็นนั่ง 4 ท่านใส่สำภาระได้ครบตามจำนวนผู้โดยสาร
  • Toyota Voxy หรือ Noah เป็นรถ MPV ขนาดกลาง 8 ที่นั่ง ราคาประหยัดกว่า Alphard หรือ Velfire จุผู้โดยสารได้ 5-7 ท่าน สามารถใส่สำภาระได้ 2-4 ใบ เหมาะสำหรับท่องเที่ยวเช้าเย็นกลับ หรือ หากใช้ในการเดินทางระหว่างเมือง แนะนำเป็นนั่ง 4 ท่านใส่สำภาระได้ครบตามจำนวนผู้โดยสาร
เช้า  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเบปปุ (Beppu) เมืองแห่งบ่อน้ำพุร้อน แหล่งอนเซ็นชื่อดัง
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Kamesho Kurukuru Sushi หรือ Naruto Udon (มื้อที่ 1)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเบปปุ (Beppu) เมืองแห่งบ่อน้ำพุร้อน แวะเยี่ยมชมอุทยานน้ำพุร้อนที่มีชื่อว่า Beppu Jigoku หรือมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า นรกทั้ง 7 ของเบปปุ โดยบ่อน้ำพุร้อนแต่ละจุดจะมีสีและเอกลัษณ์ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับแร่ธาตุที่อยู่ในบ่อน้ำพุร้อนแต่ละแห่ง และที่นี่ยังถูกยกให้เป็นแหล่งทิวทัศน์แห่งชาติอีกด้วย โดยนำพุแบ่งออกดังนี้ คือ อุมิ จิโกกุ Umi Jigoku (ทะเลนรก) , ชิโนเกะ จิโกกุ Chinoke Jigoku (นรกบ่อเลือด) , ทัตสึมากิ จิโกกุ Tatsumaki Jigoku (นรกทอร์นาโด) , ชิราอิเกะ จิโกกุ Shiraike Jigoku (นรกบ่อขาว) , โอนิอิชิ โบสุ จิโกกุ Oniishi Bozu Jigoku (นรกพระปีศาจหิน) , โอนิยามะ จิโกกุ Oniyama Jigoku (นรกหุบเขาปีศาจ) , คามาโดะ จิโกกุ Kamado Jigoku (เตาไฟนรก) , ยามะ จิโกกุ Yama Jigoku (หุบเขานรก)
16:00 น.  นำท่านเตรียมตัว ขึ้นเรือเฟอรี่ ที่ท่าเรือเบปปุ เพื่อข้ามฟากไปยัง ท่าเรือยาวาทาฮาม่า เกาะชิโกกุ (Yawatahama Port) ภายในเรือจะมีตู้หยอดเหรีญอัตโนมัติทั้งอาหารและเครื่องดื่ม ตู้เกมส์ และที่พักผ่อน อิสระให้ทุกท่านได้ใช้บริการและพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านสามารถชื่นชมทิวทัศน์พระอาทิตย์ตกดิน และ ทิวทัศน์ของอ่าว Beppu ได้จากดาดฟ้าเรือ
ค่ำ  รับประทานอาหารเย็น ณ เรือเฟอร์รี่ (มื้อที่ 2)
บริการท่านด้วย : Bento จากร้าน Tonkatsutei Beppu เป็นข้าวหน้าหมูทอดแบบญี่ปุ่น
19:45 น.  คณะเดินทางถึง ท่าเรือยาวาทาฮาม่า เกาะชิโกกุ (Yawatahama Port) และเดินทางต่อไปยัง เมืองมัตสึยามะ (Matsuyama)
ที่พัก  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Vista Matsuyama ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1)

วันที่สองของการเดินทาง

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)
นำคณะออกเดินทางไปยัง จังหวัดโคจิ (Kochi) ตั้งอยู่ตรงบริเวณทางใต้ของเกาะชิโกกุ โดยทอดยาวจากตะวันออกไปยังตะวันตก ผู้คนในเมืองโคจิเป็นคนสนุกสนานมีชีวิตชีวา และด้วยเพราะมีอุปนิสัยใจกว้างไม่ว่าจะกับเพื่อนบ้านหรือคนที่เพิ่งเคยพบหน้าเป็นครั้งแรกก็จะให้การดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังขึ้นชื่อในเรื่องของปลา คัตซึโอะ (ปลาโอ) ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัด ไม่ควรพลาดที่จะลิ้มลอง “คัตสึโอะ โนะ ทาทาคิ” รสชาติท้องถิ่นของจังหวัดโคจิ
นำท่านเดินชม ตลาดคุเระไทโช (Kure Taisho Town Market) ตลาดแห่งนี้มีอายุกว่า 100 ปี เป็นย่านจับจ่ายอาหารทุกชนิด ทั้งอาหารทะเลที่เพิ่งจับมาสด ๆ เครื่องเคียงแบบทำเอง ผัก และผลไม้ และทุกวันปลาที่จับมาได้จะถูกนำมาวางขาย ลิ้มลองอาหารยอดนิยมของตลาดที่เรียกว่า คุเระดง ซึ่งเป็นข้าวที่มีหน้าเป็นอาหารทะเลสดตามที่คุณเลือก แนะนำให้คุณได้ลอง คัทสึโอะ โนะ ทะทะคิ (ปลาโอย่างลนไฟ) ซึ่งเป็นอาหารแห่งจิตวิญญาณของจังหวัดโคจิด้วย
Cr.visitkochijapan
Cr.visitkochijapan
Cr.visitkochijapan
กลางวัน  เพื่อความสะดวกในการเดินชมตลาด อิสระให้ท่านได้เลือกรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
บ่าย  นำท่านออกเดินทางสู่ ตลาดวันอาทิตย์เมืองโคจิ (Kochi Sunday Market) เป็นตลาดที่มีระยะทางยาวที่สุดของญี่ปุ่น คือ มีระยะทาง 1.5 กิโลเมตร ทุกวันอาทิตย์ทั้งผู้มาเยี่ยมชมและคนท้องถิ่นจะพากันไปยังแผงขายทั้ง 300 แผงที่ขายทุกอย่างตั้งแต่ผักท้องถิ่น ผลไม้ ดอกไม้ ต้นไม้ และเครื่องครัวไปจนถึงอาหารข้างทางแสนอร่อยที่หาได้เฉพาะที่โคจิ ไปจนถึงงานหัตถกรรมทำมือต่างๆ
Cr.visitkochijapan
Cr.visitkochijapan
Cr.visitkochijapan
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ของกระดาษเมืองอิโนะ (Ino-cho Paper Museum) สถานที่จัดแสดงความเป็นมาของกระดาษวาชิโทสะ “กระดาษวาชิโทะสะ” ที่มีต้นกำเนิดจากจังหวัดโคจิ เป็นงานฝีมือดั้งเดิมที่สืบทอดกว่าพันปี เป็นหนึ่งใน “สามแหล่งผลิตกระดาษวาชิที่สำคัญของญี่ปุ่น  และถูกกำหนดให้เป็น “งานประดิษฐ์ดั้งเดิมแห่งชาติ” ในปี พ.ศ.2519 กระดาษวาชิโทะสะยังถูกใช้ในการซ่อมแซมทรัพย์สินทางวัฒนธรรมอีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถทดลองทำกระดาษวาชิด้วยตัวเองได้ด้วย
Cr.visitkochijapan
Cr.visitkochijapan
เย็น  นำท่านชมตลาด ตลาดฮิโรแมะ (Hirome) เป็นแหล่งรวมอาหารเลิศรสของโคจิ รวมร้านค้าประมาณ 60 แห่ง อาหารและสุราแสนอร่อยจากท้องถิ่น  มีที่นั่งรับประทานอาหารมากกว่า 400 ที่นั่ง บรรยากาศคล้ายกับศูนย์อาหาร
ค่ำ  เพื่อความสะดวกในการเดินชมตลาด อิสระให้ท่านได้เลือกรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก  Hotel Vista Matsuyama ระดับ 3-4 ดาว หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2)
Cr.JNTO
Cr.JNTO
Cr.JNTO

วันที่สามของการเดินทาง

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4)
นำท่านเยี่ยมชม สวนส้มมิกัน (Mikan) ส้มมิกันถือว่าเป็นผลไม้เศรฐกิจของเอะฮิเมะ (Ehime) และเป็นผลไม้ประจำจังหวัดอีกด้วย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับผลส้มที่มีรสชาติอร่อยและขึ้นชื่อ ท่านสามารถทานส้มแบบบุฟเฟ่ต์ได้ พร้อมกับบรรยากาศสวนส้มที่มีความเป็นธรรมชาติและงดงามชวนหลงใหล
Cr.visitehimejapan
Cr.visitehimejapan
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Goshiki (มื้อที่ 5)
บ่าย  จากนั้นนำท่านเดินทางเยี่ยมชม เมืองมัตสึยามะ (Matsuyama) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของจังหวัดเอะฮิเมะ เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมมากมายและยังคงรักษาวัฒนธรรมและธรรมชาติแบบดั้งเดิมไว้ได้อย่างดี เหมาะแก่การพักผ่อนชมความสวยงามต่างๆภายในเมือง
นำท่านนั่ง รถไฟบ๊ตจัง (Botchan Train) รอบเมือง เยี่ยมชม ปราสาทมัตสึยามะ นอกจากนี้เมืองมัตซึยามะยังเป็นที่ตั้งของ โรงอาบน้ำโดโงะ ออนเซ็น (Dogo Onsen) ซึ่งถือว่าเป็นออนเซ็นที่เก่าแก่เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศญี่ปุ่นและเป็นแรงบันดาลใจให้หนังอนิเมชั่นเรื่อง Spirited away ของผู้กำกับ Hayo Miyazaki ของสตูดิโอจิบิอีกด้วย
Cr.visitehimejapan
Cr.JNTO
Cr.JNTO
ค่ำ  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)
ที่พัก  Chaharu ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า (คืนที่ 3)
โรงแรมแบบเรียวกัง มีบ่อออนเซ็นทั้งในร่มและกลางแจ้ง เหมาะแก่การผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทาง

วันที่สี่ของการเดินทาง

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7)
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองโทโมโนะอุระ (Tomonoura) เป็นเมืองที่มีเสน่ห์และความโรแมนติกในตัวของมันเอง ในอดีตเมืองแห่งนี้เป็นเมืองท่าที่สำคัญในการติดต่อการค้าในย่านเอเชียตะวันออก เมืองแห่งนี้ยังคงความเป็นเสน่ห์และมนต์ขลังดั้งเดิมไว้ นอกจากนี้ยังถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์หลายเรื่องไม่ว่าจะเป็น The Wolvarine ภาพยนตร์ของ Marvel หรือภาพยนต์อนิเมชั่นของสตูดิโอจิบิเรื่อง Ponyo ซึ่งใช้ทิวทัศน์ของเมืองในการเป็นต้นแบบในการออกแบบฉากเมืองในอนิเมชั่นอีกด้วย

เยี่ยมชม วัดฟุกุเซ็นจิ (Fukuzenji Temple Taichoroh) วัดแห่งนี้เป็นวัดพุทธศาสนิกที่มีประวัติยาวนาน เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม วัดแห่งนี้ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุเกือบๆ 1,000 ปี สามารถเห็นวิวที่สวยงามได้ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทิวทัศน์ที่มองออกจากหน้าต่างของวัดไปยัง กาะเบนเทนจิมะ (Bentenjima) ซึ่งในปี 1711 ฑูตจากเกาหลีได้มาเยือนสถานที่แห่งนี้และยังได้กล่าวว่า ทิวทัศน์จากหน้าต่างเป็นทิวทัศน์ที่สวยที่สุดในเอเชียตะวันออก ไฮไลท์ของที่นี่ คือ ห้องต้อนรับ Taichoro ถูกเล่าขานต่อกันมาว่าเคยเป็นห้องรับรองแขกในยุค Genroku เมื่อประมาณปี ค.ศ. 1690 ได้รับคำชมเชยจากทูตประเทศเกาหลีในสมัยนั้น

Cr.dive-hiroshima
Cr.dive-hiroshima
Cr.dive-hiroshima
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Otebi (มื้อที่ 8)
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองฮิโรชิม่า (Hiroshima)
บ่าย  เยี่ยมชม สวนสันติภาพฮิโรชิม่า (Hiroshima Peace Memorial Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ ไม่เป็นเพียงแค่สวนธรรมดา แต่ที่นี่ยังจะมีส่วนที่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวทั่วไปสามารถเข้าไปเยี่ยมชมภายในได้ นั่นก็คือสวนที่เป็นอณุสรณ์สถานรำลึกถึงเหตุการณ์ทิ้งระเบิดปรามณูที่เมือง Hiroshima และยังคงเห็นร่องรอยความเสียหายของตึกรูปโดม ที่เป็นสัญลักษณ์ของการทิ้งระเบิด สวนแห่งนี้ถือว่าเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวหลักของเมืองฮิโรชิม่าจำนวนมาก สวนแห่งนี้ก็ทั้งสวยงามดึงดูดให้คนมาท่องเที่ยวกันอยู่เสมอและเรียกได้ว่าเป็นได้ทั้งที่พักผ่อนหย่อนใจ และยังเป็นจุดที่สามารถได้รับความรู้เกี่ยวกับเมืองฮิโรชิม่าได้อย่างลึกซึ้ง
Cr.dive-hiroshima
Cr.dive-hiroshima
Cr.dive-hiroshima
ค่ำ  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร Okonomiyaki (มื้อที่ 9)
บริการท่านด้วย : พิซซ่าญี่ปุ่น อาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อของเมืองฮิโรชิม่า
นำท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ย่านถนนฮงโดริ (Hondori shopping) ย่านช้อปปิ้งอันดับหนึ่งของฮิโรชิม่า เป็นถนนคนเดินเส้นยาว หลังคาโปร่งแสงสูง ถนนเรียงรายไปด้วยร้านค้ามากมายที่ขายสินค้าทั่วไปอย่าง เสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ยาและเครื่องสำอาง และยังมีร้านของใช้ต่างๆอีกมากมายให้ทุกท่านได้เลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็มีสินค้าให้เลือกมากมายเช่นเดียวกัน
ที่พัก      นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Kuretakeso Hiroshima Otemachi ระดับ 3-4 ดาว หรือเทียบเท่า (คืนที่ 4)

วันที่ห้าของการเดินทาง

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 10)
พาท่านเดินทางสู่ เกาะมิยาจิม่า (Miyajima) เกาะแห่งนี้มีระยะทางจากฝั่งเพียงแค่ 1 กิโลเมตรเท่านั้น โดยเกาะแห่งนี้เป็นที่ตั้งของ ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ จิงจะ (Itsukushima-jinja Shrine) ถูกสร้างขึ้นมากว่า 1,400 ปี ในบริเวณมีศาลเจ้าน้อยใหญ่ และเวทีตั้งอยู่รอบ ๆ อาคารหลัก ซึ่งทั้งหมดถูกเชื่อมต่อด้วยทางเดินยาว 275 เมตร เวลาน้ำขึ้น เสาโอโทริอิ จะดูเหมือนลอยอยู่ในทะเล และเวลาน้ำลงนักท่องเที่ยวจะสามารถเดินไปที่เสาได้
นอกจากนี้บนเกาะยังมี ถนนช้อปปิ้งมิยาจิมะ โอโมเตะซันโดะ (Miyajima Omotesando Shopping Street) ซึ่งเป็นร้านค้า Street food บนเกาะโดยเมนูขึ้นชื่อของเกาะนี้คือ หอยนางรมย่าง สถานที่แห่งนี้ยังได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกและมิชลินไกด์ให้คะแนนแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ถึงสามดาว
กลางวัน เพื่อความสะดวกในการเดินช้อปปิ้ง อิสระให้ท่านได้เลือกรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองฟุกุโอกะ (Fukuoka) โดยระหว่างทางจะแวะ Service area เป็นระยะๆ โดยท่านสามารถซื้อขนม ของฝากได้ ซึ่งในแต่ละที่ก็จะมีของท้องถิ่นให้ท่านได้เลือกซื้อ ซึ่งแต่ละที่ก็จะมีผลิตภัณฑ์ต่างกันไป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาที)
ค่ำ  อิสระให้ท่านได้เลือกรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
เมืองฟุกุโอกะ มีชื่อเสียงในเรื่องของอาหารรถเข็น เรียกว่า Yatai ซึ่งจะเรียงรายสองข้างถนน ให้ท่านสามารถลองลิ้มชิมรสได้อย่างอิสระ โดยประเภทอาหารส่วนใหญ่ที่ขายจะมีทั้ง ยากิโทริ โอเด้ง เท็มปุระ เกี๊ยวซ่า ราเมน เป็นต้น ร้านต่าง ๆ จะเปิดตั้งแต่ช่วง 5 โมงเย็นจนถึงตี 2
ที่พัก  นำท่านเข้าสู่ที่พัก lyf Tenjin Fukuoka ระดับ 3-4 ดาว หรือเทียบเท่า (คืนที่ 5)

วันที่หกของการเดินทาง

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 11)
อิสระให้ท่านได้เดินเล่น ช้อปปิ้ง ท่องเที่ยว หรือพักผ่อนในเมืองฟุกุโอกะ
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 12)
บริการท่านด้วย : Tonkotsu Ramen หรือ ราเมนซุปกระดูกหมูอันลือชื่อของฟุกุโอกะ
ค่ำ  อิสระให้ท่านได้เลือกรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ที่พัก  lyf Tenjin Fukuoka ระดับ 3-4 ดาว หรือเทียบเท่า (คืนที่ 6)

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 13)
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติฟุกุโอกะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ…

อัตราค่าบริการรวม

  •  

อัตราค่าบริการไม่รวม

  •  

จุดหมายปลายทางยอดนิยม

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นกรุ๊ปส่วนตัว รวมโรงแรมที่พักในญี่ปุ่น รถส่วนตัวพร้อมคนขับ

บางส่วนของบริษัทฯ ที่ใช้บริการจัดทัวร์เที่ยวญี่ปุ่น กรุ๊ปส่วนตัว อินเซนทีฟ

บริการจัดกรุ๊ปทัวร์ญี่ปุ่นส่วนตัว ให้กับบริษัท และองค์กรชั้นนำมากมาย และยังคงได้รับความไว้วางใจอย่างต่อเนื่อง ในทุกจุดหมายปลายทาง

รีวิวบางส่วนจากลูกค้าที่ใช้บริการจองแพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่นกับ อินเซนทีฟเจแปน

ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี ในการจัดกรุ๊ปทัวร์ญี่ปุ่น เดินทางส่วนตัว ไปกับเราแล้วคุณจะประทับใจ

Customer Review : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
March 22, 2024

IncentiveJapan ขอขอบพระคุณ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่ไว้วางใจให้ทางเราได้ดูแลการจัดทริปท่องเที่ยวสุดพิเศษประจำปีค่ะ ซึ่งครั้งนี้ลูกค้าเลือกทำกิจกรรมท่องเที่ยว ณ...

Continue reading

Customer Review : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
March 22, 2024

IncentiveJapan ขอขอบพระคุณ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่ไว้วางใจให้ทางเราได้ดูแลการจัดทริปท่องเที่ยวสุดพิเศษประจำปีค่ะ ซึ่งครั้งนี้ลูกค้าเลือกทำกิจกรรมท่องเที่ยว ณ...

Continue reading

Customer Review : บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด
March 22, 2024

IncentiveJapan ขอขอบพระคุณ บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด ที่ไว้วางใจให้ทางเราได้ดูแลการจัดทริปท่องเที่ยวระดับพรีเมี่ยมให้กับผู้โชคดีค่ะ ซึ่งครั้งนี้ลูกค้าเลือกท่องเที่ยว ณ จังหวัดโตเกียว...

Continue reading

รางวัล และการรับรองมาตรฐานจากองค์กรท่องเที่ยวชั้นนำ

ผู้นำด้านเทคโนโลยีการท่องเที่ยว ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวสูงสุด พิสูจน์แล้วจากรางวัลมากมาย

ต้องการจัดทัวร์ญี่ปุ่นส่วนตัว คลิกที่นี่

ทัวร์ญี่ปุ่น ตามความสนใจ

ทัวร์เที่ยวญี่ปุ่น แบ่งตามจำนวนวัน

ทัวร์เที่ยวญี่ปุ่น แบ่งตามเดือน

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

เคยเจอปัญหาเวลาเที่ยวทัวร์ญี่ปุ่น แบบนี้ไหม

เสียเวลาเปรียบเทียบ

ต้องค้นหาข้อมูลทัวร์ญี่ปุ่นจากหลายๆ บริษัท เพื่อเปรียบเทียบทั้งราคา โปรแกรมทัวร์เที่ยวญี่ปุ่นบริการรวม และไม่รวมอะไร เสียเวลามาก และไม่สะดวก

ไปถึงญี่ปุ่น ไม่มีใครมารับ

จองรถส่วนตัวพร้อมคนขับที่ญี่ปุ่น หรือ จองตรงเองกับผู้ให้บริการที่ญี่ปุ่น พอไปถึงไม่มีใครมารับ โรงแรมไม่มีห้อง ไม่มี Booking

เจอแต่ทัวร์ ราคาถูก

อยากเที่ยวทัวร์ญี่ปุ่นแบบคุณภาพ กินดี อยู่ดี เส้นทางเที่ยวสบายๆ ไม่ต้องลงร้านช้อปตลอด แต่หาไม่เจอ มีแต่ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก บริการไม่คุ้มราคา

บริการไม่ครบ ต้องจ่ายเพิ่ม

บริการรวม หรือไม่รวม ขาดความชัดเจน ขาดรายละเอียดของโปรแกรมทัวร์เที่ยวญี่ปุ่น ไปถึงบริการไม่ครบ ต้องจ่ายเงินเพิ่ม

เงื่อนไขซับซ้อน เข้มงวด

เงื่อนไขการจองทัวญี่ปุ่น การเปลี่ยนแปลงรายการ วันเดินทาง หรือผู้เดินทาง ทำไม่ได้ เงื่อนไขการยกเลิก ซับซ้อน เข้มงวดเกินไป

รายการทัวร์ ไม่ยืดหยุ่น

ขาดความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงรายการเดินทางท่องเที่ยวในญี่ปุ่น รายการทัวร์อัดแน่น มีเวลาเที่ยวแต่ละที่น้อยมาก

จ่ายเงินไป ถึงเวลาไม่ได้ไป

โดนหลอก ซื้อแพ็คเกจทัวร์เที่ยวญี่ปุ่น กับบริษัททัวร์ราคาถูก ถึงเวลาเดินทาง แต่ไม่มีตั๋วเครื่องบิน ไม่มีห้องพัก ไม่ได้เงินคืน

ความปลอดภัยในการเดินทาง

ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยระหว่างเที่ยวทัวร์ที่ญี่ปุ่น ไม่มีคนคอยประสานงานดูแลเวลาเกิดเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ต้องแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง

ข้อมูลไม่ชัดเจน ไม่ดูแล

เจอคนขายทัวร์ที่ขาดการให้ข้อมูลที่ชัดเจน ไม่มีข้อมูลการเตรียมตัวก่อนเดินทางไปทริปทัวร์ญี่ปุ่น เงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศ

อยากจองทัวร์เที่ยวญี่ปุ่น ไม่มั่นใจบริษัทไหนดี

ตอบทุกโจทย์ที่คุณมองหา บริการจองแพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น เดินทางส่วนตัว ดีลเด็ด คุ้มราคา

รับดีลเด็ด ราคาดี

ตอบโจทย์ทุกงบประมาณ คุ้มค่าทุกราคา แพ็คเกจท้วร์ญี่ปุ่น ที่พักญี่ปุ่น เที่ยวอิสระแบบส่วนตัว ราคาดีที่สุด คุ้มกว่าจองเอง

วางใจได้ไม่มีโกง

รับรองความน่าเชื่อถือด้วยใบรับรองจากหน่วยงานการท่องเที่ยวต่าง ๆ มากมาย อีกทั้งมีสำนักงานอยู่ในประเทศไทย

เที่ยวอย่างปลอดภัย

ปลอดภัยตลอดการเดินทาง ทีมงานดูแลแนะนำให้คำปรึกษา ตั้งแต่ก่อนเดินทางไปญี่ปุ่น ระหว่างเที่ยวทัวร์ จนกลับถึงบ้าน

ติดต่อได้ตลอดเวลา

ทีมงานพร้อมให้บริการ ติดต่อง่าย ๆ สะดวกสบายทุกช่องทาง ไม่ว่าจะ ทักไลน์ แชท อินบ็อกซ์ หรือโทรหาได้ทันที

ทีมงานประสบการณ์

ด้วยประสบการณ์ จัดแพ็คเกจทัวร์เที่ยวญี่ปุ่น กว่า 30 ปี พร้อมให้คำแนะนำฟรี จากผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นในพื้นที่จริง

จองครบจบในที่เดี่ยว

สะดวกสบาย ไม่ต้องเสียเวลาจองเอง แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น รวมแพ็คเกจที่พัก กิจกรรมท่องเที่ยว เดินทางส่วนตัว จองง่าย ๆ

มัคคุเทศก์คุณภาพ

ไกด์ญี่ปุ่นท้องถิ่น ได้ใบอนุญาตนำเที่ยว รับรองถูกต้องจากหน่วยงานท่องเที่ยวญี่ปุ่น มีความรู้ลึก รู้จริง ดูแลการเดินทาง

ตอบโจทย์ทุกกลุ่ม

ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ด้วยหลากหลายโปรแกรมทัวร์เที่ยวญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นคู่รัก ครอบครัว แก๊งเพือน กรุ๊ปบริษัท ฯลฯ 

ที่พักดี อาหารดี

คัดสรรโรงแรมที่พัก รีสอร์ท อาหาร และกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีคุณภาพ และเป็นเอกลักษณ์ของการท่องเที่ยวญี่ปุ่น

เส้นทางใหม่ อันซีน

IncentiveJapan ค้นหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ นำมาจัดเป็นแพ็คเกจทัวร์เที่ยวญี่ปุ่น สร้างประสบการณ์ที่แตกต่าง มีเอกลักษณ์

นโยบายการจอง

นโยบายการจองที่ยืดหยุ่น ไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงการจอง การยกเลิก และการจัดรายการ โปรแกรมทัวร์เที่ยวญี่ปุ่น

การันตีคุณภาพ

รับรองบริการคุณภาพ ด้วยยอดขายญี่ปุ่นสูงสุด ยืนยันจากรีวิวลูกค้ามากมาย และลูกค้าองค์กรต่าง ๆ ให้การรับรอง

คำถามที่พบบ่อย

แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่นรวมอะไรบ้าง

แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น รวมที่พัก รถรับส่งส่วนตัว ไกด์ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น นำเที่ยวตลอดการเดินทาง นอกจากนี้มีเราให้บริการจองตั๋วเครื่องบิน หรือ แพ็คเกจห้องพักญี่ปุ่นเช่นกัน

มีคนดูแลตลอดการเดินทางไหม

แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่นของเรามีให้เลือกทั้งแบบ รวมไกด์ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ดูแลนำเที่ยวตลอดการเดินทาง หรือ แพ็คเกจที่พักสำหรับผู้เดินทางที่ต้องการเวลาอิสระ เที่ยวด้วยตนเอง

จองตั๋วเครื่องบินให้ด้วยได้ไหม

เรารวมบริการจองตั๋วเครื่องบินให้ฟรี ท่านจ่ายเฉพาะค่าตั๋วตามจริง เมื่อท่านใช้บริการแพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่นของ IncentiveJapan พร้อมรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมาย

ไปหลายคน มีราคาพิเศษไหม

รับส่วนลดเพิ่มเติม หากท่านเดินทางเป็นหมู่คณะส่วนตัว กรุ๊ปทัวร์เที่ยวญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มครอบครัว กลุ่มเพื่อน จัดกรุ๊ปทัวร์ของบริษัท มากกว่า 10 ท่านขึ้นไป

จองแล้ว ต้องจ่ายอะไรเพิ่มอีกไหม

แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่นของบริษัทเรามีทั้งแบบรวมทุกอย่าง ไปแล้วไม่ต้องจ่ายเพิ่ม และแพ็คเกจเที่ยวแบบรวมบางบริการ เพื่อมีช่วงเวลาอิสระเที่ยวเองตามที่ผู้เดินทางต้องการ

เปลี่ยนแปลงภายหลังได้ไหม

เงื่อนไขการจองทัวร์ญี่ปุ่นของเรามีความยืดหยุ่นสูง ท่านสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการก่อนถึงวันที่กำหนด ทั้งนี้ขึ้นกับช่วงเวลาที่เดินทาง จำนวนผู้เดินทาง เป็นต้น

ชำระเงินแบบไหนได้บ้าง

IncentiveJapan อำนวยความสะดวกท่านด้วยหลากหลายช่องทางชำระเงิน อาทิ โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของบริษัท ชำระผ่านบัตรเครดิตทั้งแบบออนไลน์ หรือ ออนไซต์

เที่ยวญี่ปุ่น เดือนไหนดี

ท่านสามารถเดินทางท่องเที่ยวญี่ปุ่นได้ตลอดปี อย่างไรก็ดีช่วงเวลาที่ผู้เดินทางท่องเที่ยวนิยมมากที่สุด จะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน ของทุกปี

พร้อมเดินทางท่องเที่ยวทัวร์ญี่ปุ่น หรือยัง?

รับข้อเสนอโปรโมชั่นสุดพิเศษ แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวแบบทัวร์ส่วนตัว ตอบสนองทุกความต้องการ ปรึกษาได้ตลอดการเดินทาง

บล็อกท่องเที่ยวทัวร์ญี่ปุ่น ข้อมูลสำคัญ ต้องอ่านก่อนจอง

รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการท่องเที่ยว จัดกรุ๊ปทัวร์ญี่ปุ่นแบบส่วนตัว ติดตามเทรนด์ใหม่ ๆ และเคล็ดลับการเที่ยวญี่ปุ่น

ภูเขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji)
May 28, 2020

“ฟูจิซัง” ภูเขาไฟที่สวยงามดั่งภาพวาด สิ่งสร้างจากธรรมชาติที่เปี่ยมด้วยมนตร์ขลัง สถานที่ที่มีอิทธิพลทางศิลปะ วัฒนธรรม และความเชื่อของคนญี่ปุ่นมาเป็นเวลายาวนาน...

Continue reading

วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji Temple)
May 28, 2020

ตามรอยการ์ตูนเณรน้อยเจ้าปัญญา “อิคคิวซัง” ไปยังที่พำนักสีทองของท่านโชกุน ที่ “วัดคินคะคุจิ” อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกในกรุงเกียวโต...

Continue reading

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (Shirakawago)
May 25, 2020

     สัมผัสวิถีชีวิตชนบทกลางหุบเขาที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติอันงดงามและอากาศบริสุทธิ์ ที่ “หมู่บ้านชิราคาวาโกะ” พื้นที่ทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่จะมอบประสบการณ์แสนประทับใจให้คุณในทุกฤดูกาล

Continue reading

หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก (Oshino Hakkai)
May 25, 2020

     เพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นพร้อมขอพรจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่ “หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก” หมู่บ้านน้ำใสใกล้ภูเขาไฟฟูจิที่ได้ชื่อว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก

Continue reading

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites