IncentiveJapan.com

นาโกย่า 8 วัน 7 คืน

ปราสาทกุโจฮาจิมัง เยือนหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ
ถนนโรงน้ำชา ล่องเรือชมความสวยงามของหุบเขาโชกาวะ นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมเทือกเขาเจแปน แอลป์สุดอลังการ

ไฮไลท์ทัวร์นาโกย่า 8 วัน 7 คืน ฤดูใบไม้ผลิ

     เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยว เยี่ยมชมปราสาท กุโจ ฮาจิมัง ที่มีชื่อเสียง ชมหมู่บ้านมรดกโลกของญี่ปุ่น ชิราคาวาโกะ ตื่นตาตื่นใจกับศิลปะร่วมสมัย ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะศตวรรษที่ 21 อนุรักษ์ความเก่าแก่แบบมีสไตล์ที่ ฮิกาชิชายะ สถานีรถไฟ คานาซาว่า สุดอลังกาล ชื่นชมความงดงามของ ปราสาทมัตสึโมโตะ ตามรอยการ์ตูนในวัยเด็กที่สวนทาคาโอกะ โอโทกิโนะโมริ อิสระช้อปปิ้งเต็มวันอย่างจุใจ

เที่ยวด้วยรถส่วนตัวพร้อมคนขับคนไทยที่ได้ใบอนุญาตถูกต้อง และชำนาญเส้นทาง

ดูแลคุณแบบมืออาชีพ!!

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

วันแรกของการเดินทาง

07.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร (เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
บริการรถนำเที่ยวแบบส่วนตัวพร้อมคนขับผู้ชำนาญเส้นทาง รอรับท่านที่สนามบิน
รถที่ใช้บริการจำนวนผู้โดยสาร 8 ท่าน
 • Toyota Hiace Grand Cabin เป็นรถตู้ 10 ที่นั่งสามารถใส่สำภาระได้เท่ากับจำนวนผู้โดยสาร เหมาะสำหรับท่องเที่ยวระหว่างเมือง
 • Toyota Alphard หรือ Velfire เป็นรถ MPV ขนาดใหญ่ 8 ที่นั่ง จุผู้โดยสารได้ 5-7 ท่านใส่สำภาระได้ 2-4 ใบ เหมาะสำหรับท่องเที่ยวเช้าเย็นกลับ หรือ หากใช้ในการเดินทางระหว่างเมือง แนะนำเป็นนั่ง 4 ท่านใส่สำภาระได้ครบตามจำนวนผู้โดยสาร
 • Toyota Voxy หรือ Noah เป็นรถ MPV ขนาดกลาง 8 ที่นั่ง ราคาประหยัดกว่า Alphard หรือ Velfire จุผู้โดยสารได้ 5-7 ท่าน สามารถใส่สำภาระได้ 2-4 ใบ เหมาะสำหรับท่องเที่ยวเช้าเย็นกลับ หรือ หากใช้ในการเดินทางระหว่างเมือง แนะนำเป็นนั่ง 4 ท่านใส่สำภาระได้ครบตามจำนวนผู้โดยสาร
09.00 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองกุโจ (Gujo) 
เยี่ยมชม ปราสาทกุโจฮาจิมัง (Gujo Hajiman) ในบรรดาปราสาทที่ตั้งอยู่บนเข้านั้น “ปราสาทกุโจฮาจิมัง” นับเป็นปราสาทที่งดงามที่สุดในญี่ปุ่น ในวันที่มีเมฆปกคลุมมันจะดูเหมือนกับว่าเป็นปราสาทบนสวรรค์ทีเดียว นอกจากนี้เมืองรอบปราสาทกุโจฮาจิมัง คือบ้านเมืองที่ยังหลงเหลือบรรยากาศแบบย้อนยุคไปสมัยอดีตเรียงรายอยู่ นอกจากนี้ Gujo ยังมีชื่อเสียงในการทำอาหารปลอมซึ่งเรียกว่า Shokuhin Sampuru ซึ่งเราจะได้ทดลองทำอาหารตัวอย่างกันที่นี่ด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)
13.00  ออกเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (Shirakawago) หมู่บ้านมรดกโลกของญี่ปุ่น เป็นหมู่บ้านชาวนาที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในญี่ปุ่น ตั้งอยู่ท่าม กลางหุบเขาในเขตจังหวัดกิฟุ (Gifu) เป็นหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยความงดงามทางธรรมชาติ เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ ที่มีอายุกว่า 250 ปี จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกที่ญี่ปุ่น โดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1995
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)
นำท่านเข้าเช็คอิน ณ โรงแรมในเมือง Kanazawa (คืนที่ 1)

วันที่สองของการเดินทาง

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)
จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม ตลาดโอมิโจ (Omicho Market) เป็นตลาดสดขนาดใหญ่ และมีความเก่าแก่กว่า 200 ปี ตลาดแห่งนี้เปรียบเสมือนกับครัวของเมืองคานาซาว่าเลยทีเดียว มีทั้งอาหารทะเลสด ผัก ผลไม้ ท่านสามารถเลือกซื้ออาหารทะเลสด และรับประทานที่หน้าร้านได้เลยทีเดียว
นำท่านเยี่ยมชม 21st century museum of contemporary art เป็นสถานที่จัดแสดงงานศิลปะร่วมสมัย โดยจะมีงานแสดงที่เปลี่ยนไปตามช่วงเวลาต่างๆ และงานแสดงศิลปะซึ่งจัดถาวร โดยเฉพาะงานแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่คือ ผลงานที่มีชื่อว่า Swimming pool
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)
บ่าย นำท่านเยี่ยมชม ถนนโรงน้ำชาเก่า ที่มีชื่อว่า ฮิงาชิ ชายะ (Higashi Chaya) เมืองเก่าแก่อันเคยเป็นโรงน้ำชา และย่านการค้ามาแต่โบราณ ที่นี่จะมีร้านกาแฟและร้านขนมท้องถิ่นให้ท่านได้เลือกทานพร้อมชมบรรยากาศของถนนสายนี้
นำท่านไปยัง สถานีรถไฟคานาซาว่า (Kanazawa) สถานีแห่งนี้ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของเมืองอีกจุดหนึ่งซึ่งมีการออกแบบด้านหน้าของสถานีเป็นลักษณะเหมือนกับเสาโทริอิขนาดใหญ่ที่ความซับซ้อนสวยงาม นอกจากนี้ที่นี่ยังมี ร้านอาหาร และร้านค้าให้ท่านเลือกซื้อมากมาย
เย็น อิสระให้ท่านได้เลือกรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
นำท่านกลับสู่ที่พัก ณ โรงแรมในเมือง Toyoma (คืนที่ 2)

วันที่สามของการเดินทาง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)
Check out ออกจากโรงแรมใน Toyama
นำท่านชมความงดงามของ ทุ่งดอกไม้ อาซาฮี ฟุนะกาว่า (Asahi funakawa spring quarter) ทุ่งดอกไม้แห่งนี้ในฤดูใบไม้ผลิจะมีการปลูกอกทิวลิปและดอกนาโนะฮานา โดยปกติสวนดอกไม้แห่งนี้จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมในช่วงกลางเดือนเมษายนเป็นต้นไปโดยรอบๆนั้น มีต้นซากุระริมแม่น้ำเป็นทิวยาวและเทือกเขา Japan Alps เป็นฉากด้านหลัง บรรยากาศและความสวยงามของสถานที่แห่งนี้จึงทำให้ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นท้องถิ่นเป็นอย่างมาก และยังสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนอีกด้วย
กลางวัน อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ร้าน Sushi 
จากนั้นนำเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ศิลปะเครื่องแก้วโทยามะ (Toyama Glass art museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งจัดแสดงงานศิลปะที่จำจากแก้ว ถูกสร้างขึ้นและเปิดในเดือนสิงหาคม ค.ศ.2015 นอกจากนี้สถาปัตกรรมภายในซึ่งออกแบบด้วยไม้ก็มีความสวยงามและเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็น 6 ชั้นที่มีทั้งนิทรรศการถาวรและชั่วคราวจัดแสดงอยู่ โดยนิทรรศการที่จัดแสดงที่นี่ก็จะเป็นงานศิลปะแก้วหรือเกี่ยวกับแก้วที่มีทั้งผลงานของศิลปินชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติผลัดเปลี่ยนกันไป ให้ทุกท่านได้เดินชมงานศิลปะได้อย่างอย่างน่าประทับใจ
นำท่านเดินทางย้อนวัยสู่วัยเด็กที่ สวนทาคาโอกะ โอโทกิโนะโมริ (Takaoka Otogi no Mori Park) ที่สวนแห่งนี้มีส่วนหนึ่งที่จัดเหมือนสนามเด็กเล่นในการ์ตูนยอดฮิตเรื่อง โดราเอมอน ภายในสวนมีการจำลองลานกว้างที่พวกโนบิตะชอบมานั่งเล่นกันเป็นประจำ โดยใช้ธีม “เล่นกับธรรมชาติ เรียนกับธรรมชาติ สนุกกับผองเพื่อน” มีรูปปั้นของโดราเอม่อนอีกด้วย เหมือนได้หลุดเข้าไปในโลกการ์ตูนจริงๆซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นบ้านเกิดของอาจารย์ฟูจิโกะ ผู้เขียนการ์ตูนโดราเอม่อน ที่นี่จึงนับเป็นแหล่งตามรอยการ์ตูนที่มีแหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับโดราเอม่อนมากมาย โดยด้านหน้าสถานีทาคาโอกะเป็นที่ตั้งของถนนขนาดเล็กที่ทั้ง 2 ข้างทางเรียงรายไปด้วยรูปปั้นสำริดของตัวการ์ตูนจากเรื่องโดราเอม่อนกว่า 12 ตัวและยังมีรถรางโดราเอม่อนเป็นรถขบวนสั้นๆ
นำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองทาคายาม่า (Takayama)
เย็น อิสระให้ท่านรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าเช็คอิน ณ โรงแรมในเมือง Takayama (คืนที่ 3)

วันที่สี่ของการเดินทาง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)
09.00 นำท่านเดินทางไปเยี่ยมชม ตลาดเช้าของเมืองทาคายาม่า (Takayama) เป็นตลาดเก่าแก่ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่สมัยเอโดะ หรือเมื่อประมาณ 200 ปีก่อน โดยเป็นสถานที่สำหรับขายผักผลไม้ รวมถึงอาหารต่างๆ ในปัจจุบันนั้นมีสินค้าขายหลากหลายทั้งอาหารสด และอาหารพร้อมทาน และยังมีพวกของที่ระลึกซึ่งเป็นของพื้นเมืองจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อมากมายอีกด้วย
กลางวัน อิสระให้ท่านได้เลือกรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านออกเดินทางเยี่ยมชมเมืองและสถานที่สำคัญของ เมืองทาคายาม่า (Takayama) เป็นเมืองเล็กๆ ซึ่งมีความสวยงามจากอาคารไม้เก่าแก่ตั้งแต่สมัยยุคเอโดะจนได้รับขนานนามว่า little Kyoto นอกจากนี้ เมืองทาคายาม่ายังขึ้นชื่อในเรื่องของเนื้อ hida อีกด้วย โดยร้านอาหารหลายๆ ร้านในเมืองจะมีเนื้อหลายเกรด หลายเมนูให้ท่านได้เลือกรับประทาน ให้ทุกท่านได้สัมผัสบรรยากาศทิวทัศน์เมืองเก่าแก่ที่ยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี โดยส่วนใหญ่เป็นบ้านที่สร้างมาตั้งแต่สมัยเอโดะ และยังมีร้านค้า,คาเฟ่,โรงเบียร์สาเก,และการทัวร์ชมบ้านของพ่อค้าในประวัติศาสตร์อีกด้วย
เย็น อิสระให้ท่านรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
นำท่านกลับสู่ที่พัก ณ โรงแรมในเมือง Takayama (คืนที่ 4)

วันที่ห้าของการเดินทาง

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7)
08.00 นำท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโตะ (Matsumoto) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ไดโอวาซาบิ ฟาร์ม (Daio wasabi farm) ที่นี่เป็นแหล่งปลูกวาซาบิขนาดใหญ่และยังเป็น 1 ในไร่วาซาบิที่ใหญ่ที่สุดประจำประเทศญี่ปุ่น มีลำธารและทิวทัศน์ที่สวยงาม นอกจากนี้ยังเป็นเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์ เรื่อง Dream อีกด้วย ให้ทุกท่านได้ชมความงดงามของฟาร์มวาซาบิแห่งนี้และชิมเมนูสุดแปลกจากวาซาบิ อีกทั้งยังมีร้านขายของและร้านอาหารเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากวาซาบิด้วย ไม่ว่าจะเป็นวาซาบิสด วาซาบิดอง โซบะวาซาบิ แกงกะหรี่วาซาบิ ไส้กรอกวาซาบิ น้ำสลัดรสวาซาบิ เบียร์ที่ทำจากวาซาบิ น้ำวาซาบิ ไอศกรีมรสวาซาบิ ช็อกโกแลตรสวาซาบิ และอื่นๆอีกมากมาย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8)
จากนั้นนำท่านเดินทางไปเยี่ยมชม ถนนนาวาเตะ (Nawate Street) ถนนสายกบที่เมือง มัตสึโมโตะ Matsumoto เป็นถนนคนเดินกลางเมืองมัตซืโมโตะ มีบรรยากาศย้อนยุค โดยมี ”กบ” เป็นสัญลักษณ์ โดยบริเวณแม่น้ำเมะโตบะ ที่อยู่ขนานกับถนนนี้ ในสมัยก่อนเคยมีกบอยู่มากมาย และส่งเสียงร้องระงมไปทั้งย่าน เลยนำกบมาเป็นไฮไลท์ของถนนแห่งนี้ และภายในถนนยังมีร้านค้า ร้านคาเฟ่ขายของน่ารักๆ บ้างก็เป็นงานอาร์ต งานทำมือ และไอเทมธีมกบก็มีจำหน่ายมาก ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกชมและเลือกซื้อ
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9)
นำท่านเข้าเช็คอิน ณ โรงแรม Onsen (คืนที่ 5)
ให้ท่านได้พักผ่อนกับการนอนแช่ บ่อออนเซ็นทั้งกลางแจ้งและในร่ม

วันที่หกของการเดินทาง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 10)
10.00 น. ให้ท่าน Check out ออกจากโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางไปเยี่ยมชม ปราสาทมัตสึโมโตะ (Matsumoto) ปราสาทมัตสึโมโต้เป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น โดยปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นมาราวศตวรรษที่ 16 – 18 ซึ่งเอกลักษณ์ของปราสาทแห่งนี้คือเป็นปราสาทที่มีสีดำ จึงได้รับฉายาว่า ปราสาทดำ ในปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติชาติ พื้นที่ส่วนอื่นๆ ภายในปราสาทก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของชาติ ในยามค่ำคืนรอบๆ ปราสาทจะมีการประดับแสงไฟ บรรยากาศภายใต้แสงไฟสลัวในยามค่ำคืนทำให้ปราสาทมัตสึโมโต้ดูมีเสน่ห์และงดงามต่างออกไปจากตอนกลางวัน
นำท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า (Nagoya)
กลางวัน อิสระให้ท่านได้เลือกรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ จุดพักรถ
จากนั้นนำท่านเดินทางเยี่ยมชม สวนนาบานะ โนะ ซาโตะ (Nabana No Sato) สวนแห่งนี้มีชื่อเสียงในเรื่องของการจัดแสดงดอกไม้ และการประดับไฟในยามค่ำคืน ที่นี่มีดอกทิวลิปถึง 1,800,000 ดอก และที่นี่ยังมีอุโมงค์ซุ้มไฟที่ถือเป็นไฮไลท์ของที่นี่เพราะมีความยาวถึง 200 เมตรทำให้ Nabana no sato มีชื่อเสียงมาก ล่าสุดตัวไฟถูกจัดเป็นรูปกลีบดอกน่ารักแสงไฟอุ่นๆถือเป็นจุดเปิดตัวของที่นี่เลยก็ว่าได้ อีกหนึ่งในไฮไลท์ของที่นี่คือการชมสวนดอกเบโกเนีย (Begonia Garden) ที่รวบรวมไว้หลายสายพันธุ์และดูได้ตลอดทั้งปี ด้านในมีการตกแต่งที่สวยงาม และภายในสวนควบคุมอุณหภูมิไว้อีกด้วย
เย็น อิสระให้ท่านรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าเช็คอิน ณ โรงแรมในเมือง Nagoya (คืนที่ 6)

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 11)
09.00 น. นำท่านเดินทางไปยังแหล่งช้อปปิ้งต่างๆ ในเมืองนาโกย่า
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารปลาไหลย่าง หรือ ข้าวหน้าหมูทอดซอสมิโซะ อันขึ้นชื่อของนาโกย่า (มื้อที่ 12)
เย็น อิสระให้ท่านรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
นำท่านกลับสู่ที่พัก ณ โรงแรมในเมือง Nagoya (คืนที่ 7)

วันที่แปดของการเดินทาง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 13)
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
11.00 น. นำคณะออกเดินทางกลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG 645
15.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ…
******************************************************************

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการรวม

 • โรงแรมที่พักจำนวน 7 คืน
 • รถตู้ปรับอากาศสภาพดี นำท่านเที่ยวตามรายการพร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าเช้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ / ค่าภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมต่างๆของสายการบิน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้
 • อัตราผกผันน้ำมันและภาษีต่างๆ หากมีการปรับขึ้นจากสายการบิน และการผันผวนของค่าเงิน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ค่าภาษี ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี ขอนำเสนอราคาใหม่)

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 • หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 • ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป 

จุดหมายปลายทางยอดนิยม

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นกรุ๊ปส่วนตัว รวมโรงแรมที่พักในญี่ปุ่น รถส่วนตัวพร้อมคนขับ

บางส่วนของบริษัทฯ ที่ใช้บริการจัดทัวร์เที่ยวญี่ปุ่น กรุ๊ปส่วนตัว อินเซนทีฟ

บริการจัดกรุ๊ปทัวร์ญี่ปุ่นส่วนตัว ให้กับบริษัท และองค์กรชั้นนำมากมาย และยังคงได้รับความไว้วางใจอย่างต่อเนื่อง ในทุกจุดหมายปลายทาง

รีวิวบางส่วนจากลูกค้าที่ใช้บริการจองแพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่นกับ อินเซนทีฟเจแปน

ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี ในการจัดกรุ๊ปทัวร์ญี่ปุ่น เดินทางส่วนตัว ไปกับเราแล้วคุณจะประทับใจ

Customer Review : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
March 22, 2024

IncentiveJapan ขอขอบพระคุณ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่ไว้วางใจให้ทางเราได้ดูแลการจัดทริปท่องเที่ยวสุดพิเศษประจำปีค่ะ ซึ่งครั้งนี้ลูกค้าเลือกทำกิจกรรมท่องเที่ยว ณ...

Continue reading

Customer Review : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
March 22, 2024

IncentiveJapan ขอขอบพระคุณ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่ไว้วางใจให้ทางเราได้ดูแลการจัดทริปท่องเที่ยวสุดพิเศษประจำปีค่ะ ซึ่งครั้งนี้ลูกค้าเลือกทำกิจกรรมท่องเที่ยว ณ...

Continue reading

Customer Review : บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด
March 22, 2024

IncentiveJapan ขอขอบพระคุณ บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด ที่ไว้วางใจให้ทางเราได้ดูแลการจัดทริปท่องเที่ยวระดับพรีเมี่ยมให้กับผู้โชคดีค่ะ ซึ่งครั้งนี้ลูกค้าเลือกท่องเที่ยว ณ จังหวัดโตเกียว...

Continue reading

รางวัล และการรับรองมาตรฐานจากองค์กรท่องเที่ยวชั้นนำ

ผู้นำด้านเทคโนโลยีการท่องเที่ยว ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวสูงสุด พิสูจน์แล้วจากรางวัลมากมาย

ต้องการจัดทัวร์ญี่ปุ่นส่วนตัว คลิกที่นี่

ทัวร์ญี่ปุ่น ตามความสนใจ

ทัวร์เที่ยวญี่ปุ่น แบ่งตามจำนวนวัน

ทัวร์เที่ยวญี่ปุ่น แบ่งตามเดือน

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

เคยเจอปัญหาเวลาเที่ยวทัวร์ญี่ปุ่น แบบนี้ไหม

เสียเวลาเปรียบเทียบ

ต้องค้นหาข้อมูลทัวร์ญี่ปุ่นจากหลายๆ บริษัท เพื่อเปรียบเทียบทั้งราคา โปรแกรมทัวร์เที่ยวญี่ปุ่นบริการรวม และไม่รวมอะไร เสียเวลามาก และไม่สะดวก

ไปถึงญี่ปุ่น ไม่มีใครมารับ

จองรถส่วนตัวพร้อมคนขับที่ญี่ปุ่น หรือ จองตรงเองกับผู้ให้บริการที่ญี่ปุ่น พอไปถึงไม่มีใครมารับ โรงแรมไม่มีห้อง ไม่มี Booking

เจอแต่ทัวร์ ราคาถูก

อยากเที่ยวทัวร์ญี่ปุ่นแบบคุณภาพ กินดี อยู่ดี เส้นทางเที่ยวสบายๆ ไม่ต้องลงร้านช้อปตลอด แต่หาไม่เจอ มีแต่ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก บริการไม่คุ้มราคา

บริการไม่ครบ ต้องจ่ายเพิ่ม

บริการรวม หรือไม่รวม ขาดความชัดเจน ขาดรายละเอียดของโปรแกรมทัวร์เที่ยวญี่ปุ่น ไปถึงบริการไม่ครบ ต้องจ่ายเงินเพิ่ม

เงื่อนไขซับซ้อน เข้มงวด

เงื่อนไขการจองทัวญี่ปุ่น การเปลี่ยนแปลงรายการ วันเดินทาง หรือผู้เดินทาง ทำไม่ได้ เงื่อนไขการยกเลิก ซับซ้อน เข้มงวดเกินไป

รายการทัวร์ ไม่ยืดหยุ่น

ขาดความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงรายการเดินทางท่องเที่ยวในญี่ปุ่น รายการทัวร์อัดแน่น มีเวลาเที่ยวแต่ละที่น้อยมาก

จ่ายเงินไป ถึงเวลาไม่ได้ไป

โดนหลอก ซื้อแพ็คเกจทัวร์เที่ยวญี่ปุ่น กับบริษัททัวร์ราคาถูก ถึงเวลาเดินทาง แต่ไม่มีตั๋วเครื่องบิน ไม่มีห้องพัก ไม่ได้เงินคืน

ความปลอดภัยในการเดินทาง

ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยระหว่างเที่ยวทัวร์ที่ญี่ปุ่น ไม่มีคนคอยประสานงานดูแลเวลาเกิดเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ต้องแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง

ข้อมูลไม่ชัดเจน ไม่ดูแล

เจอคนขายทัวร์ที่ขาดการให้ข้อมูลที่ชัดเจน ไม่มีข้อมูลการเตรียมตัวก่อนเดินทางไปทริปทัวร์ญี่ปุ่น เงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศ

อยากจองทัวร์เที่ยวญี่ปุ่น ไม่มั่นใจบริษัทไหนดี

ตอบทุกโจทย์ที่คุณมองหา บริการจองแพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น เดินทางส่วนตัว ดีลเด็ด คุ้มราคา

รับดีลเด็ด ราคาดี

ตอบโจทย์ทุกงบประมาณ คุ้มค่าทุกราคา แพ็คเกจท้วร์ญี่ปุ่น ที่พักญี่ปุ่น เที่ยวอิสระแบบส่วนตัว ราคาดีที่สุด คุ้มกว่าจองเอง

วางใจได้ไม่มีโกง

รับรองความน่าเชื่อถือด้วยใบรับรองจากหน่วยงานการท่องเที่ยวต่าง ๆ มากมาย อีกทั้งมีสำนักงานอยู่ในประเทศไทย

เที่ยวอย่างปลอดภัย

ปลอดภัยตลอดการเดินทาง ทีมงานดูแลแนะนำให้คำปรึกษา ตั้งแต่ก่อนเดินทางไปญี่ปุ่น ระหว่างเที่ยวทัวร์ จนกลับถึงบ้าน

ติดต่อได้ตลอดเวลา

ทีมงานพร้อมให้บริการ ติดต่อง่าย ๆ สะดวกสบายทุกช่องทาง ไม่ว่าจะ ทักไลน์ แชท อินบ็อกซ์ หรือโทรหาได้ทันที

ทีมงานประสบการณ์

ด้วยประสบการณ์ จัดแพ็คเกจทัวร์เที่ยวญี่ปุ่น กว่า 30 ปี พร้อมให้คำแนะนำฟรี จากผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นในพื้นที่จริง

จองครบจบในที่เดี่ยว

สะดวกสบาย ไม่ต้องเสียเวลาจองเอง แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น รวมแพ็คเกจที่พัก กิจกรรมท่องเที่ยว เดินทางส่วนตัว จองง่าย ๆ

มัคคุเทศก์คุณภาพ

ไกด์ญี่ปุ่นท้องถิ่น ได้ใบอนุญาตนำเที่ยว รับรองถูกต้องจากหน่วยงานท่องเที่ยวญี่ปุ่น มีความรู้ลึก รู้จริง ดูแลการเดินทาง

ตอบโจทย์ทุกกลุ่ม

ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ด้วยหลากหลายโปรแกรมทัวร์เที่ยวญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นคู่รัก ครอบครัว แก๊งเพือน กรุ๊ปบริษัท ฯลฯ 

ที่พักดี อาหารดี

คัดสรรโรงแรมที่พัก รีสอร์ท อาหาร และกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีคุณภาพ และเป็นเอกลักษณ์ของการท่องเที่ยวญี่ปุ่น

เส้นทางใหม่ อันซีน

IncentiveJapan ค้นหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ นำมาจัดเป็นแพ็คเกจทัวร์เที่ยวญี่ปุ่น สร้างประสบการณ์ที่แตกต่าง มีเอกลักษณ์

นโยบายการจอง

นโยบายการจองที่ยืดหยุ่น ไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงการจอง การยกเลิก และการจัดรายการ โปรแกรมทัวร์เที่ยวญี่ปุ่น

การันตีคุณภาพ

รับรองบริการคุณภาพ ด้วยยอดขายญี่ปุ่นสูงสุด ยืนยันจากรีวิวลูกค้ามากมาย และลูกค้าองค์กรต่าง ๆ ให้การรับรอง

คำถามที่พบบ่อย

แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่นรวมอะไรบ้าง

แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น รวมที่พัก รถรับส่งส่วนตัว ไกด์ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น นำเที่ยวตลอดการเดินทาง นอกจากนี้มีเราให้บริการจองตั๋วเครื่องบิน หรือ แพ็คเกจห้องพักญี่ปุ่นเช่นกัน

มีคนดูแลตลอดการเดินทางไหม

แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่นของเรามีให้เลือกทั้งแบบ รวมไกด์ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ดูแลนำเที่ยวตลอดการเดินทาง หรือ แพ็คเกจที่พักสำหรับผู้เดินทางที่ต้องการเวลาอิสระ เที่ยวด้วยตนเอง

จองตั๋วเครื่องบินให้ด้วยได้ไหม

เรารวมบริการจองตั๋วเครื่องบินให้ฟรี ท่านจ่ายเฉพาะค่าตั๋วตามจริง เมื่อท่านใช้บริการแพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่นของ IncentiveJapan พร้อมรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมาย

ไปหลายคน มีราคาพิเศษไหม

รับส่วนลดเพิ่มเติม หากท่านเดินทางเป็นหมู่คณะส่วนตัว กรุ๊ปทัวร์เที่ยวญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มครอบครัว กลุ่มเพื่อน จัดกรุ๊ปทัวร์ของบริษัท มากกว่า 10 ท่านขึ้นไป

จองแล้ว ต้องจ่ายอะไรเพิ่มอีกไหม

แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่นของบริษัทเรามีทั้งแบบรวมทุกอย่าง ไปแล้วไม่ต้องจ่ายเพิ่ม และแพ็คเกจเที่ยวแบบรวมบางบริการ เพื่อมีช่วงเวลาอิสระเที่ยวเองตามที่ผู้เดินทางต้องการ

เปลี่ยนแปลงภายหลังได้ไหม

เงื่อนไขการจองทัวร์ญี่ปุ่นของเรามีความยืดหยุ่นสูง ท่านสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการก่อนถึงวันที่กำหนด ทั้งนี้ขึ้นกับช่วงเวลาที่เดินทาง จำนวนผู้เดินทาง เป็นต้น

ชำระเงินแบบไหนได้บ้าง

IncentiveJapan อำนวยความสะดวกท่านด้วยหลากหลายช่องทางชำระเงิน อาทิ โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของบริษัท ชำระผ่านบัตรเครดิตทั้งแบบออนไลน์ หรือ ออนไซต์

เที่ยวญี่ปุ่น เดือนไหนดี

ท่านสามารถเดินทางท่องเที่ยวญี่ปุ่นได้ตลอดปี อย่างไรก็ดีช่วงเวลาที่ผู้เดินทางท่องเที่ยวนิยมมากที่สุด จะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน ของทุกปี

พร้อมเดินทางท่องเที่ยวทัวร์ญี่ปุ่น หรือยัง?

รับข้อเสนอโปรโมชั่นสุดพิเศษ แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวแบบทัวร์ส่วนตัว ตอบสนองทุกความต้องการ ปรึกษาได้ตลอดการเดินทาง

บล็อกท่องเที่ยวทัวร์ญี่ปุ่น ข้อมูลสำคัญ ต้องอ่านก่อนจอง

รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการท่องเที่ยว จัดกรุ๊ปทัวร์ญี่ปุ่นแบบส่วนตัว ติดตามเทรนด์ใหม่ ๆ และเคล็ดลับการเที่ยวญี่ปุ่น

ภูเขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji)
May 28, 2020

“ฟูจิซัง” ภูเขาไฟที่สวยงามดั่งภาพวาด สิ่งสร้างจากธรรมชาติที่เปี่ยมด้วยมนตร์ขลัง สถานที่ที่มีอิทธิพลทางศิลปะ วัฒนธรรม และความเชื่อของคนญี่ปุ่นมาเป็นเวลายาวนาน...

Continue reading

วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji Temple)
May 28, 2020

ตามรอยการ์ตูนเณรน้อยเจ้าปัญญา “อิคคิวซัง” ไปยังที่พำนักสีทองของท่านโชกุน ที่ “วัดคินคะคุจิ” อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกในกรุงเกียวโต...

Continue reading

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (Shirakawago)
May 25, 2020

     สัมผัสวิถีชีวิตชนบทกลางหุบเขาที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติอันงดงามและอากาศบริสุทธิ์ ที่ “หมู่บ้านชิราคาวาโกะ” พื้นที่ทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่จะมอบประสบการณ์แสนประทับใจให้คุณในทุกฤดูกาล

Continue reading

หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก (Oshino Hakkai)
May 25, 2020

     เพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นพร้อมขอพรจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่ “หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก” หมู่บ้านน้ำใสใกล้ภูเขาไฟฟูจิที่ได้ชื่อว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก

Continue reading

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites